Optická výstavba OTI: Jak to funguje

Proces připojení optikou od společnosti Optická telekomunikační infrastruktura (OTI) začíná pečlivým výběrem a vytipováním vhodných lokalit pro realizaci optického připojení. Tento krok je založen na důkladném průzkumu, který zahrnuje analýzu dat z Českého telekomunikačního úřadu, průzkum trhu a také zájem, který je vyjádřen prostřednictvím našich webových stránek. Jakmile je lokalita vytipována, OTI zahájí intenzivní lokální kampaň, aby zjistila reálný zájem o připojení v dané oblasti. Tento krok je klíčový pro další plánování a vyhodnocení projektu.

Následuje fáze plánování a projektování sítě, kde se detailně připravují všechny technické a logistické aspekty budoucí optické infrastruktury. Tato fáze vyžaduje nejen technické znalosti, ale i schopnost efektivního řešení logistických výzev.

Jedním z největších výzev při rozšiřování optické sítě jsou právní a administrativní procesy. Získání všech potřebných souhlasů, legálních dokumentů a stavebních povolení od státních úřadů, samosprávy a soukromých majitelů pozemků může být časově náročné a komplikované. Přesto v OTI usilovně pracujeme na tom, aby tyto procesy proběhly co nejrychleji a nejefektivněji.

Jakmile je administrativa za námi a jsou vyřešeny všechny právní záležitosti, na scénu přicházejí naše stavební firmy. Ty zahájí práce na pokládce optických kabelů do země, instalaci rozvodných sloupků a zavedení mikrotrubiček do jednotlivých objektů. Tato fáze je závěrečným krokem k fyzické realizaci optické sítě a umožňuje koncovým uživatelům začít objednávat služby od vybraných operátorů. Naším cílem je zajistit, aby byli uživatelé připojeni co nejdříve a mohli tak využívat všechny výhody, které optické připojení nabízí.

 1. Vytipování a Průzkum
  • OTI identifikuje potenciální lokality pro optické připojení na základě dat z Českého telekomunikačního úřadu, tržního průzkumu a zájmu vyjádřeného na webových stránkách.
  • Spuštění lokální kampaně pro zjištění reálného zájmu v komunitě.
 2. Plánování a Příprava
  • Vypracování technických a logistických plánů pro budoucí optickou infrastrukturu.
  • Zajištění všech potřebných právních a administrativních dokumentů, souhlasů a stavebních povolení.
 3. Stavba a Aktivace
  • Stavební práce včetně pokládání optických kabelů, instalace rozvodných sloupků a zavedení mikrotrubiček do objektů.
  • Po dokončení stavebních prací mohou koncoví uživatelé začít objednávat služby od partnerů OTI a být připojeni k vysokorychlostnímu internetu.

Ověřte dostupnost pevné sítě u Vás doma

Je u vás náš rychlý internet? Zadejte svou adresu a ověřte si jeho dostupnost ve vaší lokalitě